امیرالمومنین علیه السلام: نعمتی گواراتر از امنیت نیست. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر