نخستین جشنواره کارآفرینی و بازارچه دانشجویی دانشگاه پیام نور به میزبانی مرکز ارومیه  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر