1392/11/8 سه‌شنبه
 

چارت سازمانی دانشگاه پیام نور پیرانشهر


تاریخ 1399/3/25

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر حمزه حاجی

ریاست

2

کاوه عابدیان

مسئول دفتر ریاست

3

احمد کرمانجی

مسئول اداری و فناوری

4

سیدعبدالعزیز کمالی

مسئول مالی و فارغ التحصیلان

5

علیرضا مهدی زاده

مسئول حراست و فرهنگی

6

خالد مرتضی

مسئول آموزش

7

سید نورالدین عبداله زاده

کارشناس آموزش

8

نشمیل آزموده

کارشناس آموزش

9

هیوا ملازاده

حراست فیزیکی

10

سجاد ظهیری

بسیج دانشجویی

11

 

بيشتر