1392/11/8 سه‌شنبه
 

چارت سازمانی دانشگاه پیام نور پیرانشهر


ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر حمزه حاجی ریاست
2 دکتر ارسلان رحمن نژاد عضو علمی رشته علوم تربیتی
3 دکتر رسول رسولی عضو علمی رشته ریاضیات
4 دکتر عبدالخالق پرهیزی عضو علمی رشته زبان و ادبیات فارسی
5 محمد اللهویردیان عیدی عضو علمی رشته علوم اجتماعی
6 یوسف صوفی عضو علمی رشته مدیریت
7 سید عبدالعزیز کمالی مسئول اداری و مالی
8 علیرضا مهدی زاده مسئول حراست و فرهنگی
9 نشمیل آزموده مسئول آموزش و برنامه ریزی
10 سیدنورالدین عبداله زاده کارشناس آموزش
11 بهمن پورغریب کارشناس آموزش
12 احمد کرمانجی کارشناس رایانه
13 خالد مرتضی حراست فیزیکی
14 کاوه عابدیان حراست فیزیکی
15 هیوا ملازاده خدمات
بيشتر