1395/12/24 سه‌شنبه
 
 

دانش آموختگان محترم توجه داشته باشند که جهت دریافت دانشنامه، همراه داشتن مدارک زیر الزامی می باشد:

  1. اصل شناسنامه
  2. اصل کارت ملی
  3. اصل گواهی موقت پایان تحصیلات
  4. تسویه وام دانشجویی(درصورت دریافت)
لیست دانشنامه ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

لیلا نصرالهی

علوم تربیتی

41

رزگار فرخه پور

علوم تربیتی

2

عظیمه آژاه

علوم تربیتی

42

مریم عبدالهی

علوم تربیتی

3

مهتاب عبداله پوری

علوم تربیتی

43

رقیه آتش پنجه

جغرافیای انسانی

4

زهرا چکاوک

علوم تربیتی

44

جمال حاجی خضری

جغرافیای انسانی

5

سیران بایزیدی

علوم تربیتی

45

چیمن مدرسی خالد آباد

جغرافیای انسانی

6

فریده میرزامحمدی

علوم تربیتی

46

زبیده محمودیان

جغرافیای انسانی

7

محمد احمدآقائی

علوم تربیتی

47

سلام قربانی

مدیریت بازرگانی

8

کلثوم شمسی

علوم تربیتی

48

رحیمه شربت زاده

مدیریت بازرگانی

9

کمال جهانبخش

علوم تربیتی

49

نازیلا فتاحی کنعانی

مدیریت بازرگانی

10

واحد حسن زاده تازه قلعه

علوم تربیتی

50

مرجان روند

مدیریت بازرگانی

11

ناصر خلکانی

علوم تربیتی

51

سمانه خداشناس

مدیریت بازرگانی

12

جلال محمدپور

علوم تربیتی

52

لیلی محمدپور

مدیریت بازرگانی

13

امیر پورشادلو

علوم تربیتی

53

سیده شکری سیدامینی

مدیریت بازرگانی

14

یوسف جلیل نژاد انویق

علوم تربیتی

54

رحمت خضری

مدیریت بازرگانی

15

یعقوب محمدزاده

علوم تربیتی

55

فاطمه سرخ آبی

مدیریت بازرگانی

16

لیلا صادقی خانقاه

علوم تربیتی

56

معصومه سلطانی

مدیریت بازرگانی

17

اسماعیل غزنوی

علوم تربیتی

57

قباد تندرست بردیانی

مدیریت بازرگانی

18

سروه محمدزاده

علوم تربیتی

58

شهین ملااحمدی

مدیریت بازرگانی

19

محمود احمدنژاد

علوم تربیتی

59

آسیه جبرائیل پور

مدیریت بازرگانی

20

چیمن مرتضی

علوم تربیتی

60

ندا طایقه آقارضالو

مدیریت بازرگانی

21

فریده زری

علوم تربیتی

61

معصومه نامی فر

مدیریت بازرگانی

22

اوین زواره

علوم تربیتی

62

مهسا رزاقی رضائیه

مدیریت بازرگانی

23

ثریا محمودی

علوم تربیتی

63

فاطمه رسولی تازه کندی

مدیریت بازرگانی

24

سارا محمودی

علوم تربیتی

64

فایق محمودی

مدیریت بازرگانی

25

ابراهیم قادری

علوم تربیتی

65

انور بهمن یار

مدیریت بازرگانی

26

نرگس عاشق جیران

علوم تربیتی

66

انور محمودزاده

مدیریت بازرگانی

27

ابوبکر حلیم پور

علوم تربیتی

67

نسیم صفری

مدیریت بازرگانی

28

آزاد رستمی

علوم تربیتی

68

مهدی حسینی

مدیریت بازرگانی

29

جلال ثنائی

علوم تربیتی

69

جمیله سلطانی آذر

مدیریت بازرگانی

30

رسول قادرپور

علوم تربیتی

70

محمد سلیم پور

مدیریت بازرگانی

31

هانیه بهادری

علوم تربیتی

71

جلال سلطانی پور

مدیریت بازرگانی

32

عبدالرحمن صالحی

علوم تربیتی

72

مریم شکاری نیا

مدیریت بازرگانی

33

فرزانه وحیدی مقدم

علوم تربیتی

73

عبدالرضا باقری کولق

مدیریت بازرگانی

34

عزیز افروزه

علوم تربیتی

74

قادر سنجانی

مدیریت بازرگانی

35

عبداله حسین نژاد

علوم تربیتی

75

محمد خوشزبان

مدیریت بازرگانی

36

سیدمحمد رسولی

علوم تربیتی

76

علی ملائی

مدیریت بازرگانی

37

هلاله مصطفی نژاد

علوم تربیتی

 

 

 

38

ابراهیم جرگه

علوم تربیتی

 

 

 

39

عبداله ابوبکری

علوم تربیتی

 

 

 

40

نیشتمان احمدی

علوم تربیتی