1393/7/1 سه‌شنبه
 

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

دانشجویان گرامی برای اطلاع از وقت کلاسهای درسی خود: به  💢💢💢سایت گلستان reg.pnu.ac.ir 💢💢💢  مراجعه و با اخذ گزارش 101 (برگه انتخاب واحد 1️⃣0️⃣1️⃣) از زمان کلاسهای خود مطلع گردند.

1- در صورتی که کلاس با کد 01 یا 02 یا ... ارائه شده است (درس به صورت حضوری می باشد) طبق برنامه در کلاسهای درسی خود در مرکز حضور یابند.
2- در صورتی که دروس با کد 90-91-..... می باشد با مراجعه به سایت آموزش مجازی(ریلاین) به آدرس http://lms.az.pnu.ac.ir  طبق برنامه در کلاس درس مجازی حضور یابند.

*در صورتی که در قسمت برنامه ریزی فقط تاریخ امتحان ذکر شده است یعنی این درس هنوز برنامه ریزی نشده است.

• راهنمای کار با این نسخه روی سایت https://reline.ir/land/lmshelp و کانال تلگرامی  @relineir در دسترس است.
• نام کاربری دانشجویان در اولین ورود شماره دانشجویی و کلمه عبور  کدملی به همراه  aA می باشد . مثال : 122524125aA

**دانشجویانی که درس الکترونیکی (همان کد 90-91-....) ندارند 🚫🚫🚫نیازی به ورود به سایت ریلاین را ندارند.🚫🚫🚫

 

بيشتر